Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Tarinn (dále jen "Tarinn", "my" nebo "nás") respektuje vaše soukromí a zavazuje se ho chránit. Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují, jaké informace o vás můžeme shromažďovat, jak je používáme a sdílíme, jak je chráníme a jaké máte možnosti volby, jak tyto informace používat. Ve společnosti Tarinn chceme, abyste se při návštěvě našich webových stránek a používání našich služeb cítili co nejpohodlněji.

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše postupy v souvislosti s informacemi, které shromažďujeme, když:

 • navštívíte tyto webové stránky nebo jiné webové stránky vlastněné, spravované nebo kontrolované společností Tarinn;
 • zobrazíte nebo kliknete na jakýkoli náš online obsah;
 • Přijímáte od nás e-mail nebo jinou elektronickou komunikaci nebo na ni odpovídáte;
 • komunikujete s námi na našich stránkách, kanálech nebo webových stránkách sociálních médií;
 • Vytvořit si účet nebo se jinak registrovat či nakupovat služby;
 • Vyplnit průzkum, dotazník nebo kvíz nebo se zúčastnit propagační akce, dárku nebo loterie;
 • zakoupit si od nás produkt nebo být účastníkem transakce s námi;
 • používat softwarové aplikace, které jsme zpřístupnili pro použití na počítačích nebo mobilních zařízeních; a
 • komunikovat s námi off-line, například při návštěvě našich stránek nebo při živé či virtuální účasti na události nebo konferenci.

Výše uvedené činnosti souhrnně označujeme jako "služby". Služby jsou námi řízeny a provozovány ze Spojených států a nepodléhají zákonům a jurisdikcím jiných států, zemí nebo území než Spojených států. Společnost Tarinn má více webových stránek, z nichž každá má svůj vlastní obsah, vlastnosti a funkce a různé služby. Doporučujeme vám, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů specifickými pro službu/místo, kde jsou zveřejněny. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na postupy ochrany osobních údajů třetích stran, které nevlastníme ani nekontrolujeme. Můžeme poskytovat obsah třetích stran nebo odkazy na webové stránky nebo aplikace třetích stran, ale zařazení odkazu do služeb neznamená, že my nebo naše přidružené společnosti podporujeme odkazovanou stránku nebo službu. Při interakci s třetí stranou byste si měli přečíst také zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby takové třetí strany, abyste se ujistili, že rozumíte tomu, jakým způsobem o vás může třetí strana shromažďovat a sdílet informace.

Jaké informace shromažďujeme

Typ osobních údajů, které shromažďujeme, se liší v závislosti na poskytovaných službách. Osobní údaje jsou informace, které vás identifikují jako jednotlivce nebo se vztahují k identifikovatelné osobě. V průběhu Služby můžeme shromažďovat osobní údaje, včetně jména, čísla domácího a mobilního telefonu, poštovní adresy, e-mailové adresy, údajů o platební kartě a platebních službách třetích stran a fotografií a videí. Pokud to není výslovně požadováno, žádáme vás, abyste nám neposílali a nesdělovali žádné citlivé osobní údaje (např. informace týkající se rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženského vyznání nebo jiného přesvědčení, zdravotního stavu, biometrických nebo genetických charakteristik, trestní minulosti).

Jak shromažďujeme informace

Osobní údaje shromažďujeme přímo od vás prostřednictvím námi poskytovaných služeb. Například při registraci na našich webových stránkách můžete poskytnout své kontaktní údaje, abyste mohli dostávat informace o našich produktech nebo je zakoupit.

Kromě toho o vás můžeme shromažďovat informace nepřímo prostřednictvím vašeho používání Služeb. Můžeme například sledovat informace, které nám automaticky poskytuje váš prohlížeč, mimo jiné včetně adresy MAC (Media Access Control), typu počítače (Windows nebo Mac), rozlišení obrazovky, názvu a verze operačního systému, výrobce a modelu zařízení, jazyka, webové stránky, ze které jste přišli (známé jako odkazující adresa URL), typu prohlížeče, který používáte, vaší polohy, mobilního operátora, typu připojení a času a data přístupu a dalších informací shromážděných prostřednictvím/využitých soubory cookie. Další informace naleznete v níže uvedené části o používání souborů cookie a dalších podobných technologií.

Osobní údaje, které o vás máme, můžeme také použít nebo rozšířit o informace získané z jiných zdrojů, jako jsou veřejné databáze a platformy sociálních médií, a o informace, které nám poskytly třetí strany. Například můžeme shromažďovat informace z jiných zdrojů, abychom ověřili stav licence a totožnost veterinárních lékařů nebo jiných odborníků v oblasti péče o zvířata, kteří se zaregistrují na našich webových stránkách.

Pokud nám poskytnete jakékoli osobní údaje jiných osob, například v souvislosti s naší funkcí doporučení Tell-A-Friend, prohlašujete, že jste oprávněni tak učinit a povolit nám použití těchto údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Jak používáme informace

Osobní údaje, které shromažďujeme, můžeme používat k legitimním obchodním účelům, včetně:

 • vyvíjet, provozovat, propagovat, zlepšovat a uvádět na trh naše produkty a služby nebo jiné produkty či služby související se zdravím zvířat;
 • spojit vás s třetími stranami;
 • zpracovávat nákupy a jiné transakce;
 • reagovat na vaše žádosti, dotazy nebo stížnosti;
 • komunikovat s vámi;
 • Prevence, odhalování a vyšetřování trestné činnosti, včetně podvodů;
 • dodržování právních a regulačních požadavků, právních postupů, smluvních závazků a našich zásad;
 • Provádět výzkum a analýzu dat;
 • Poskytovat vám obsah na míru, marketingová a propagační sdělení;
 • Umožnit vám spravovat vaše preference, mimo jiné včetně možnosti odhlášení;
 • Stanovení a obhajoba zákonných práv, ochrana našich operací a uplatnění dostupných opravných prostředků;
 • Provádět fúzi, prodej, restrukturalizaci, reorganizaci, zrušení nebo jiný prodej či převod některých nebo všech našich aktiv; a
 • Ověření vaší totožnosti.

Osobní údaje můžeme také použít k jakémukoli jinému účelu, který sdělíme v době, kdy vaše údaje shromažďujeme. Vámi poskytnuté osobní údaje můžeme také shrnout nebo zrušit jejich totožnost a použít je k jakémukoli účelu, včetně činností souvisejících s vývojem a zdokonalováním produktů a služeb a analýzou trhu. Agregované nebo deidentifikované informace již neidentifikují vás ani žádnou jinou osobu.

Jak sdílíme informace

Osobní údaje, které shromažďujeme, můžeme sdílet s:

 • Pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů můžeme naše osobní údaje sdílet s našimi přidruženými společnostmi;
 • Poskytovatelé služeb třetích stran/prodejci za účelem usnadnění služeb, které nám poskytují, jako je marketing, reklama, průzkum trhu, hostování webových stránek, analýza dat, zpracování plateb, poskytování informačních technologií a související infrastruktury, zákaznický servis, doručování e-mailů, audit a další služby;
 • třetím stranám nebo přidruženým společnostem v souvislosti s podnikovou transakcí, jako je prodej, konsolidace nebo fúze společnosti Tarinn;
 • Třetí strany z jiných zákonných důvodů, jako je vymáhání našich podmínek nebo ochrana našich práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku a/nebo našich přidružených společností, vás nebo jiných osob;
 • Vládní nebo jiné veřejné orgány (včetně regulačních orgánů a orgánů činných v trestním řízení), jak je povoleno nebo vyžadováno zákonem, nařízením nebo soudním příkazem; a
 • Váš veterinární lékař.

Sdílení vašich osobních údajů omezíme, pokud je to vhodné a pokud to vyžaduje zákon. Třetím stranám můžeme také zpřístupnit souhrnné nebo deidentifikované informace, které nejsou osobně identifikovatelné, a to za jakýmkoli účelem.

Používání souborů cookie a jiných podobných technologií

Soubory cookie. Tyto webové stránky jsou monitorovány jedním nebo více monitorovacími softwary třetích stran (souhrnně "soubory cookie") a mohou zachycovat informace o vaší návštěvě, které nám pomohou zlepšit kvalitu našich služeb. Soubory cookie nám umožňují shromažďovat informace, jako je typ prohlížeče, čas strávený na službách, navštívené stránky, jazykové preference a další údaje o provozu. My a naši poskytovatelé služeb tyto informace používáme pro účely zabezpečení, usnadnění navigace, efektivnějšího zobrazování informací a přizpůsobení vašich zkušeností. Shromažďujeme také statistické informace o používání Služeb, abychom mohli neustále zlepšovat jejich design a funkčnost, pochopit, jak jsou používány, a pomoci nám s řešením dotazů týkajících se těchto Služeb. Soubory cookie nám dále umožňují vybrat, které z našich reklam nebo nabídek vás s největší pravděpodobností osloví, a zobrazit je během vaší návštěvy webových stránek. Soubory cookie nebo jiné technologie můžeme používat také v online reklamě ke sledování reakcí na naše reklamy. V současné době nereagujeme na signály prohlížeče "nesledovat".

Pixelové značky a další podobné technologie

 • Pixelové značky. Pixelové značky (známé také jako webové majáky a jasné GIFy) mohou být použity mimo jiné ke sledování akcí uživatelů Služeb, k měření úspěšnosti našich marketingových kampaní a k sestavování statistik o využívání Služeb a míře odezvy.
 • Analytika. Používáme službu Google Analytics, která používá soubory cookie a podobné technologie ke shromažďování a analýze informací o vašem používání Služeb a k vytváření zpráv o aktivitách a trendech. Tato služba může také shromažďovat informace o používání jiných webových stránek, aplikací a online zdrojů. O postupech společnosti Google se můžete dozvědět na adrese https://policies.google.com/technologies/partner-sitesOpens v novém okně uplatnění možnosti odhlášení poskytované společností Google stažením doplňku prohlížeče pro odhlášení služby Google Analytics, který je k dispozici na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptoutOpens v novém okně.

Neviditelná reCAPTCHA. V našich službách používáme neviditelnou aplikaci reCAPTCHA společnosti Google, abychom se chránili před spamem a jiným automatizovaným zneužíváním. Nástroj reCAPTCHA může během pobytu na stránce využívat soubory cookie a další informace, jako je IP adresa, datum, čas, jazyk, velikost a rozlišení obrazovky a pohyby myši. Používání služby reCAPTCHA a nakládání s veškerými informacemi shromážděnými prostřednictvím této služby se řídí platnými zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google, které jsou k dispozici na adrese https://policies.google.com/privacy,Opens v novém okně, a podmínkami služby Google, které jsou k dispozici na adrese https://policies.google.com/terms?hl=en.Opens v novém okně. IP adresa. Vaše IP adresa je číslo, které vašemu počítači automaticky přidělí poskytovatel internetových služeb. IP adresa může být identifikována a automaticky zaznamenána v souborech protokolu našeho serveru, kdykoli uživatel přistupuje ke službám, spolu s časem návštěvy a navštívenými stránkami. Adresy IP používáme například pro účely výpočtu úrovně využití, diagnostiky problémů se serverem a správy Služeb. Z vaší IP adresy můžeme také odvodit vaši přibližnou polohu. Fyzická poloha. Fyzickou polohu vašeho zařízení můžeme zjišťovat například pomocí satelitů, věží mobilních telefonů nebo signálů Wi-Fi. Fyzickou polohu vašeho zařízení můžeme použít k tomu, abychom vám poskytovali personalizované služby a obsah založený na poloze. Fyzickou polohu vašeho zařízení můžeme v kombinaci s informacemi o tom, jaké reklamy jste si prohlíželi, a dalšími informacemi, které shromažďujeme, sdílet také s našimi marketingovými partnery, abychom jim umožnili poskytovat vám personalizovanější obsah a zkoumat účinnost reklamních kampaní. V některých případech můžete povolit nebo odmítnout takové použití a/nebo sdílení polohy vašeho zařízení, ale pokud tak učiníte, my a/nebo naši marketingoví partneři vám nebudou moci poskytovat příslušné personalizované služby a obsah.

Jak chráníme vaše informace

Snažíme se používat přiměřená administrativní, technická a fyzická ochranná opatření a další bezpečnostní opatření, abychom chránili osobní údaje v naší organizaci před rostoucími hrozbami. Bohužel u žádného přenosu dat přes internet ani systému ukládání dat nelze zaručit stoprocentní bezpečnost. Proto doporučujeme, abyste při používání internetu a jakýchkoli jiných odkazů použili veškerá opatření k ochraně svých údajů. Pokud máte důvod se domnívat, že vaše interakce s námi již není bezpečná, neprodleně nás informujte níže uvedenými kontaktními způsoby.

Vaše volby týkající se ochrany osobních údajů

Můžete mít možnost dostávat opakovaně informační/propagační/marketingové e-maily od společnosti Tarinn a třetích stran spolupracujících se společností Tarinn. Z odběru jakýchkoli informačních/propagačních materiálů se můžete odhlásit nebo odhlásit podle pokynů uvedených v e-mailu nebo obsažených v každém programu, který vám zasíláme. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se odhlásíte ze zasílání propagačních e-mailů od nás, můžeme vám i nadále zasílat důležité administrativní zprávy, ze kterých se nemůžete odhlásit. Pokud chcete získat přístup k osobním údajům, které jste nám poskytli, vymazat je, zkontrolovat nebo aktualizovat, můžete nás kontaktovat, jak je uvedeno v části Kontaktujte nás. Pro vaši ochranu můžeme před realizací vašeho požadavku potřebovat ověřit vaši totožnost. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.

Reklama třetích stran

Využíváme reklamní společnosti třetích stran k zobrazování reklam na zboží a služby, které by vás mohly zajímat, když přistupujete ke službám a používáte jiné webové stránky nebo online služby. Reklamy můžete dostávat na základě informací týkajících se vašeho přístupu ke Službám a dalším webovým stránkám nebo online službám a jejich používání na jakémkoli vašem zařízení a také na základě informací získaných od třetích stran. Tyto společnosti umístí nebo rozpoznají jedinečný soubor cookie ve vašem prohlížeči (včetně použití pixelových značek). Tyto technologie spolu s informacemi, které shromažďují o vašem používání online, používají také k tomu, aby vás rozpoznaly na různých zařízeních, která používáte, například na mobilním telefonu a notebooku. Pokud chcete získat další informace o této praxi a dozvědět se, jak ji v prohlížečích pro stolní počítače a mobilní telefony na konkrétním zařízení, na kterém přistupujete k těmto Zásadám ochrany osobních údajů, odmítnout, můžete navštívit stránku:

Digital Advertising Alliance (DAA):

Network Advertising Initiative (NAI): (Iniciativa síťové reklamy).

Můžete také omezit sledování reklam v prostředí mobilních aplikací ve svém zařízení. Nejefektivnější a nejaktuálnější metody, jak to provést, naleznete v pokynech výrobců těchto zařízení. Následující informace nabízíme pouze pro informační účely a nemůžeme zaručit, že níže uvedené metody jsou nejaktuálnější:

Používání služeb nezletilými

Služby nejsou určeny osobám mladším třinácti (13) let. Neshromažďujeme osobní údaje od žádné osoby, o které skutečně víme, že je dítětem mladším 13 let.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit. Pokud tak učiníme, dáme vám o tom vědět vhodným způsobem, například zveřejněním upraveného prohlášení na této stránce s novým datem "Poslední aktualizace". Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění, pokud není uvedeno jinak.