Soupravy pro testování HbA1c

Soupravy pro testování hemoglobinu A1c

Rychlotest Tarinn HbA1c dokáže během 10 minut změřit hladinu HbA1c u psů a koček a má vysokou citlivost, silnou specifičnost a snadnou obsluhu.

Soupravy pro testování HbA1c
Výhody
  • Sledování kontroly hladiny cukru v krvi u diabetických psů a koček.
  • Lze použít k úpravě dávkování inzulínu.
  • Lze použít ke screeningu cukrovky.
Účel použití

HbA1c je produktem pomalé a kontinuální neenzymatické glykační reakce hemoglobinu (Hb) při vysoké hladině glukózy v krvi. Hladina HbA1c může odrážet průměrnou hladinu glukózy v krvi za poslední 2-3 měsíce a je důležitým ukazatelem pro hodnocení kontroly glykémie a rizika komplikací u diabetických pacientů.